Kristian Skipper-Pedersen

Kristian Skipper-Pedersen

er en kommercielt erfaren advokat, som rådgiver virksomheder i forskellige brancher. Siden 2008 har han i omfattende grad arbejdet med energisektoren, og beskæftiget sig med både kommercielle og juridiske opgaver.

Kristian rådgiver hovedsageligt vedrørende gennemgang, udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter vedrørende solcelleparker og vindmøller samt køb og salg af virksomheder. I forbindelse med solcelleparker rådgiver Kristian bl.a. om EPC kontrakter (etablering af solcelleparker) og serviceaftaler. Indenfor vindmølleindustrien omfatter Kristians rådgivning bl.a. leveranceaftaler og serviceaftaler. Dertil rådgiver Kristian om finansieringsaftaler samt el-købskontrakter (PPA).

Kristian har stor erfaring med FIDIC-kontrakter og har bl.a. rådgivet omkring leverance- og serviceaftaler for on- og offshore vindmøller, offshore transformerstationer og fundamenter. Dertil har Kristian stor erfaring med overdragelse af energiproducerende anlæg (sol- og vindenergi). Endelig har Kristian erfaring indenfor olie- og gassektoren bl.a. omfattende licens- og virksomhedsoverdragelser samt kontraktuelle forhold vedrørende samarbejds- og leverandørkontrakter. Han rådgiver også om regulatoriske forhold på energiområdet.

Kristian er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2005. Han har tidligere arbejdet hos Kromann Reumert (2005-2008) og Bech-Bruun (2013-2015).

Ud over omfattende juridisk erfaring, udmærker advokat Kristian Skipper-Pedersen sig ved at have kommerciel og finansiel forståelse og uddannelse. Dertil har Kristian flere års praktisk erfaring fra erhvervslivet, idet han i perioden 2008-2013 bestred en række stillinger hos Vestas Wind Systems A/S.

Kristian har et Business Certificate fra Columbia University i New York City. Hans hovedfag er finansiering, marketing og organisationskultur. Han har også studeret økonomi ved Campbell School of Business i Atlanta.

Endelig har Kristian i en årrække undervist i faget Køb og salg af virksomheder (Mergers and Acquisitions) på Aarhus Universitet.

T: +45 86 20 50 15
M: +45 22 10 85 15
E: ksp@kspa.dk
W: kspa.dk